Vlastný návrh MHD

Vlastný návrh MHD

navrh

navrhovaná optimálna sieť liniek MHD je s ohľadom na súčasný stav a predpokladaný rozvoj mesta (električka do Petržalky):

električky:      1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

trolejbusy:     33, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210 a 212

autobusy:      20, 21, 23, 28, 30, 31, 37, 39, 43, 51, 53, 56, 57, 61, 65, 66, 70, 74, 77, 79, 82, 83, 87, 88, 91, 92, 93 a 95

 

električky /8 liniek/:                                                                                       

1                                                         Hlavná stanica – Petržalka

2                                                         Hlavná stanica – Zlaté piesky

3                                                         Hlavná stanica – Rača

4                                                         Žel. st. Nové Mesto – Petržalka

5                                                         Žel. st. Vinohrady – Dúbravka

6                                                         Hlavná stanica – Karlova Ves

8                                                         Hlavná stanica – Ružinov

9                                                         Nám. Ľ. Štúra – Ružinov

trolejbusy /10 liniek/:

33                                                       Karlova Ves – Dlhé Diely

201                                                     Hlavná stanica – Dolné hony

202                                                     Rajská – Cintorín Vrakuňa

203                                                     Valašská – Koliba

204                                                     Valašská – Jelačičova

205                                                     Rajská – Trnávka

206                                                     Autobusová stanica – Národný onkologický ústav

207                                                     Šulekova – Mliekárenská

210                                                     Autobusová stanica – Hlavná stanica

212                                                     Vojenská nemocnica – Zimný štadión

 

autobusy /28 liniek/:

20 resp. bývalá linka č. 61                Dúbravka – DNV                              autobus 

21 resp. bývalá linka č. 121               DNV – Autobusová stanica                kĺbový autobus

23 resp. bývalá linka č. 51 a 60         Lamač – Dúbravka                           autobus

28 resp. bývalá linka č. 59 + 29        DNV – Devín – Most SNP                 autobus

30 resp. bývalá linka č. 26               Lamač – Most SNP                          autobus

31 resp. bývalá linka č. 100              Slávičie údolie – Hlavná stanica          kĺbový autobus

37 resp. bývalá linka č. 102              Marianka – Most SNP                      autobus

39 resp. bývalá linka č. 39               Slávičie údolie – Aut. st.                   kĺbový autobus

43 resp. bývalá linka č. 33               Patrónka – Lesopark                        autobus (občasný)

51 resp. bývalá linka č. 48               Žel. st. Vinohrady – Lopenícka           autobus

53 resp. bývalá linka č. 32               Chorv. Grob – Trnavské mýto             autobus

56 resp. bývalá linka č. 46               Rača – Vajnory                               autobus

57 resp. bývalá linka č. 42               Jurajov dvor – Žabí majer                 autobus (občasný)

61 resp. bývalá linka č. 24               Hlavná stanica – Letisko                   kĺbový autobus

65 resp. bývalá linka č. 25               Rača – Vajnory – Pod. Biskupice        autobus

66 resp. bývalá linka č. 34               Prievoz – Žel. st. Nové Mesto           kĺbový autobus

70 resp. bývalá linka č. 30               Pod. Biskupice – Most SNP              kĺbový autobus

74 resp. bývalá linka č. 22               Hlavná stanica – Vlčie hrdlo              kĺbový autobus

77 resp. bývalá linka č. 111               Vlčie hrdlo – Spaľovňa                    autobus (občasný)

79 resp. bývalá linka č. —               Dolné hony – Ketelec                      autobus (občasný)

82 resp. bývalá linka č. 23               Most SNP – Hainburg (AUT)             autobus

83 resp. bývalá linka č. 27               Hlavná stanica – Petržalka                kĺbový autobus

88 resp. bývalá linka č. 28               Aut. st. Nivy – Petržalka                   kĺbový autobus

87 resp. bývalá linka č. 21               Ružinov – Petržalka                          kĺbový autobus

91 resp. bývalá linka č. 116              Most SNP – Čunovo – Rajka  (HUN)    autobus

92 resp. bývalá linka č. 112              DNV – Petržalka                              kĺbový autobus

93 resp. bývalá linka č. 43               Hlavná stanica – Petržalka                kĺbový autobus

95 resp. bývalá linka č. 45               Nové SND – Petržalka                      kĺbový autobus

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.