Podunajská ulica – podľa realitných maklérov vraj tichá ulica

Podunajská ulica – podľa realitných maklérov vraj tichá ulica

podunajska

áno – pred začiatkom intenzívnej obytnej výstavby bola Podunajská ulica takou. V rokoch 2005-2006 postavili dva obytné domy na Geologickej ulici č. 36-40 a 42-44. Po r. 2010 sa začalo s ďalšou intenzifikáciou – len nedávno dokončené obytné domy na Podunajskej ulici č. 5, 27-29, č. 31 a na Geologickej ulici č. 32/A-H (Median House). Vo vnútri Median House je navyše ešte jedna nevábna štvorpodlažná budova GEOCOMPLEXU, ktorú chce investor čo najskôr prestavať na ďalšie byty. Týmto sa úplne skončila etapa pokojného života pre obyvateľov Podunajskej ulice a pre ľudí pracujúcich v tejto lokalite. Táto „zahusťovacia“ situácia bude pokračovať ešte naďalej. V rámci schválených zmien a doplnkov územného plánu mesta Bratislavy z r. 2007 má vzniknúť nová obytná zóna na mieste terajších skladov areálu firmy GEOS. Výstupom urbanistickej štúdie BOUDA MASÁR architekti, s. r. o. je návrh zmeny z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu na funkciu viacpodlažnej zástavby obytného územia na ploche 3,91 ha, ktorú spomínané zmeny a doplnky riešia. Situácia je neúnosná, ulicou každodenne prechádza množstvo nákladných áut spôsobujúcich prach a hluk. Otrasmi spôsobujú praskliny v stenách okolitých budov. A pravidelné ranné dopravné zápchy na Podunajskej ulici s lievikom menom Vrakunská ulica sú neriešeným javom už niekoľko rokov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.