MHD – máme v Bratislave naozaj všetky linky zmysluplné ?

MHD – máme v Bratislave naozaj všetky linky zmysluplné ?

Týmto článkom sa pokúsime otvoriť tému o zmysluplnosti niektorých liniek MHD, ktoré prevádzkuje dopravný podnik mesta Bratislavy.

Čo sa týka počtu liniek električkovej dopravy – ich zbytočný počet až 15 liniek v rokoch 1984-1993 bol postupne redukovaný na aktuálnych 9 liniek (od roku 2012). Túto zmenu vnímame pozitívne. Nákupom 60 električiek typu Škoda 29T a 30T ForCity Plus sa zlepšil vozový park. Zbytočná je v súčasnosti trasa linky č. 7, lepším riešením by bolo zahustiť intervaly na linke č. 3 z Rače do Petržalky. Problémom električkovej dopravy naďalej ostáva hustota intervalov na vyťažených linkách č. 1, 3, 4, 5 a 9. Kým v Brne má linka č. 1 v špičke interval 5 minút, v Bratislave je to interval 8 minút. Argument s nedostatkom vodičov neobstojí. Práve nápad s náborom študentov VŠ ako vodičov testovali práve v Brne. Najmä, ak berieme v úvahu, že v prípade električkovej dopravy na najväčšie sídlisko – Petržalka, použijeme termín = nosný dopravný systém. Až sa v roku 2020 podarí otvoriť plánovaný úsek na Janíkov dvor, 8-minútový interval na linkách 1 a 3 bude výsmechom pre cestujúcu verejnosť. Mestu chýba ešte plánované predĺženie električkových tratí do Devínskej Novej Vsi a Podunajských Biskupíc.

Čo sa týka trolejbusovej dopravy, zbytočné sú linky č. 64 a 211. Zlepšil sa vozový park, pribudlo 60 kĺbových vozidiel Škoda 31 Tr SOR a 50 vozidiel Škoda 30 Tr. Častým javom je však vynechanie spojov.

Najhoršie na tom je autobusová doprava.

autobusová linka č. 95 a jej skrátenie trasy po Muchovo námestie po otvorení električkovej trate do Petržalky. Nepochopiteľné. Druhá linka, ktorá má konečnú zastávku v rámci Petržalky. Prestup na električku /zastávka Farského/ je predsa možný, i keby konečná zastávka ostala v meste (Nové SND, AS Nivy). Ľudia, ktorí predtým cestovali linkou 95 na ľavý breh Dunaja, musia dnes vystúpiť a čakať na električku. Od mája sa to skúšobne vyriešilo „novou“ linkou č. 97, ktorá má od zastávky Farského identickú trasu, k tomuto kroku netreba ani komentár. Táto skúška je našťastie od 13.11.2017 za nami. Už si len počkajme na to predĺženie linky č. 95.

autobusová linka č. 24 z Jána Jonáša, VW do Volkswagenu. Táto 4-minútová linka s hodinovým intervalom premáva od 11.5.2016. Nasadenie tejto linky do siete MHD je zahalený rúškom tajomstva…Žeby mal DP prebytok vozidiel a vodičov ? Dôkazom zbytočnosti tejto linky je aj linka č. 26, ktorá obsluhuje na svojej trase aj zastávky linky č. 24. Zrušená bola k 2.10.2017.

autobusová linka č. 26 zo Žatevnej na Jána Jonáša,VW. Táto linka by mohla byť nahradená linkou č. 92, ktorá by obsluhovala okrem konečnej Volkswagen aj zastávku Jána Jonáša, VW. Alebo je tak dôležité mať zachované linky č. 24 a 26 v rámci oblastného označovania liniek ? Prosím, potom však je treba v dopravnom podniku uvažovať o prospešnejších trasách pre tieto linky.

autobusová linka č. 27 z OC Dubrawa na Alexyho. Jej trasa je v úseku Žatevná – Pri kríži rovnaká ako linka č. 83. K tomu niet čo dodať.

autobusová linka č. 36 zo Záhorskej Bystrice na Žatevnú.

autobusová linka č. 41 z Búdkovej do vozovne Hroboňova

autobusová linka č. 44 z Koliby na Jaskový rad

autobusová linka č. 52 z Tbiliskej na Na pasekách. Na obsluhu tejto oblasti by úplne postačila linka č. 56

autobusová linka č. 54 zo Sklabinskej na ŽST Vajnory. Na obsluhu tejto oblasti by úplne postačila zlúčená linka č. 56, ktorá by mala „hustejší“ interval a mala by konečnú na ŽST Vajnory. 11.6.2018 bola linka zrušená a linka č. 52 bola predĺžená k ŽST Vajnory.

autobusová linka č. 58 zo ŽST Nové Mesto na Technickú

autobusová linka č. 69 z Avion Shopping Palace na Pharos. Ak je v záujme DP obsluhovať linkou Pharos, prečo nepredĺži k nemu linku z Avion Shopping Palace ? Ale vytvorí linku, ktorá potrebuje vodiča a vozidlo…

autobusová linka č. 130 z Patrónky, Kaufland na Lamač, Staré záhrady. Vo svojej podstate kopíruje linku č. 30 s tým, že zachádza na Kaufland…

autobusová linka č. 144 z Koliby na Kamzík / skúšobná

autobusová linka č. 147 z Hodžovho námestia na Búdkovú. Dlhé roky boli kopcovité svahy Malých Karpát bez autobusovej dopravy, tunajší rezidenti zväčša používali a naďalej používajú ako dopravný prostriedok osobné auto alebo trolejbus. Týka sa to teda aj liniek č. 41 a 44.

autobusová linka č. 151 z OD Slimák na Lopenícku. V tomto prípade by opäť postačilo iba predĺžiť linku č. 51 na Lopenícku ulicu.

autobusová linka č. 153 zo Shopping Palace na Vajnory, konečná. Existuje linka č. 53, ktorou sa tiež dá dostať z Vajnor do Shopping Palace. Zrušená k 19.8.2018.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.