Category : Doprava

MHD – máme v Bratislave naozaj všetky linky zmysluplné ?

Týmto článkom sa pokúsime otvoriť tému o zmysluplnosti niektorých liniek MHD, ktoré prevádzkuje dopravný podnik mesta Bratislavy. Čo sa týka počtu liniek električkovej dopravy – ich zbytočný počet až 15 liniek v rokoch 1984-1993 bol postupne redukovaný na aktuálnych 9 liniek (od roku 2012). Túto zmenu vnímame pozitívne. Nákupom 60…

Vlastný návrh MHD

navrhovaná optimálna sieť liniek MHD je s ohľadom na súčasný stav a predpokladaný rozvoj mesta (električka do Petržalky): električky:      1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 trolejbusy:     33, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210 a 212 autobusy:      20, 21, 23, 28, 30, 31, 37, 39,…